VORES ARBEJDE

Alle Referencer

Alle Referencer Samlet

2021


Hedensted Kommune

Bygherrerådgivning. Udviklingsplan for Foreningernes hus i Ølsted

 

Næstved Kommune

Bygherrerådgivning. Facilitetsplan for kommunens folkeskoler og daginstitutioner

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bygherrerådgivning. Vedligeholdelsesplan for opholdsstedet Familiebo Vejle

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bygherrerådgivning. Helhedsplan for opholdsstedet STU tilbud Landeriet i Herning samt skitseforslag for boliger og fællesområder.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bygherrerådgivning. Udviklingsplan og vedligeholdelsesplan for opholdsstedet Stenhøj Thy i Vesløs

 

Middelfart Kommune

Bygherrerådgivning. EU-udbud ombygning og renovering af Østre Skole

 

 

 

2020


Hedensted Kommune

Bygherrerådgivning. Optimering af lokaleanvendelse på Juelsminde Rådhus (kloge m2).

 

Stefanshjemmet, center for senhjerneskadede, Strandvejen Århus

Bygherrerådgivning. Idéforslag til tagterrasse (roof top) og renovering af fællesbygning.

 

Kolding Kommune

Bygherrerådgivning. Udarbejdelse af plejeboligplan for seniorområdet.

 

Kolding Kommune

Bygherrerådgivning. Udarbejdelse af ny fysisk udviklingsplan for kommunens daginstitutioner.

 

Kolding Kommune

Bygherrerådgivning. Udarbejdelse af ny fysisk udviklingsplan for Kommunens folkeskoler.

 

Randers Kommune

Bygherrerådgivning. Bygningsgennemgang af Randers Kommunes daginstitutioner.

 

SN Marine

Bygherrerådgivning. Analyse af mulighed for udvidelse af fabriksbygning og udarbejdelse af byggeprogram.

 

Middelfart Kommune

Bygherrerådgivning. Idéoplæg til renovering, om- og tilbygning af Lillebæltskolen og efterfølgende udarbejdelse af byggeprogram og udbudsbetingelser for udbud af totalrådgivningsydelsen i EU-udbud.

 

Kolding Kommune

Bygherrerådgivning. Kapacitetsanalyse og forslag til udbygning for to udfordrede skoler.

 

Syddjurs Kommune

Bygherrerådgivning. Analyse af muligheder for sammenlægning af Ebeltoft Skole på 1 matrikel og efterfølgende udarbejdelse af Byggeprogram skolens samling på Øster Alle med henblik på udbud af totalrådgivning.

 

Furesø Kommune

Bygherrerådgivning. Udarbejdelse af dispositionsforslag for etablering af botilbud i Hareskovhvile og på Tippevangen.

 

Randers Kommune

Bygherrerådgivning. Status på Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne samt kortlægning af indeklimaforhold med forslag til forbedringer.

 

 

 

2019


Jysk børneforsorg Fredehjem

Bygherrerådgivning. Ombygning Fabriksvej 11 til fællesområde for Udebo Horsens.

 

Middelfart Kommune

Bygherrerådgivning. Byggeprogram og udbudsbetingelser for EU-udbud af renovering og modernisering af Vestre Skole, Musikskolen og 10. klasse. Bygherrerådgivning i efterfølgende projekterings- og udførelsesfase.

 

Syddjurs Kommune

Bygherrerådgivning. Fysik udviklingsplan for Udbygning af Hornslet Skole

 

Middelfart Kommune

Bygherrerådgivning. Ideprogram for renovering og modernisering af Vestre Skole, Musikskolen og 10. klasse.

 

Stenløse Privatskole

Bygherrerådgivning. Analyse af muligheder for udbygning.

 

Syddjurs Kommune

Arkitektrådgivning. Facaderenovering Ådalsskolen.

 

Jysk børneforsorg Fredehjem

Bygherrerådgivning. Idéoplæg til ombygning Norgesvej 11 til fællesområde for Udebo Horsens.

 

Jysk børneforsorg Fredehjem

Bygherrerådgivning. Bygningsanalyse Dalgården Højbjerg.

 

 

 

2018


Syddjurs Kommune

Arkitektrådgivning. Opførelse af ny klassefløj
ved Specialcenter Pindstrupskolen.

 

Horsens Kommune

Bygherrerådgivning. Forundersøgelser forud for daginstitutionsanalyse.

 

Rudolf Steiner Skolen Skanderborg

Bygherrerådgivning. Idéoplæg til udbygning for erstatning af midlertidige pavilloner.

 

Jysk børneforsorg Fredehjem

Totalrådgivning. Renovering og udbygning af Elevkollegiet

 

Kolding Kommune

Bygherrerådgivning. Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2018 – 2029

 

Furesø Kommune

Bygherrerådgivning og arkitektrådgivning. Helhedsplan for udvidelse af Hareskov Skole og udarbejdelse af Byggeprogram for udbud af nyt skoletorv i totalentreprise. Arkitektprojekt for renovering af eksisterende undervisningsfløj.

 

Jysk børneforsorg Fredehjem

Bygherrerådgivning. Idéoplæg til ridestald og boligafdeling ved Holmstrupgård

 

Horsens Kommune

Arkitektrådgivning. Ombygning af klassefløj ved Dagnæsskolen.

 

Horsens Kommune

Bygherrerådgivning. Byggeprogram for udbygning af daginstitutionen Børnelunden.

 

Jysk børneforsorg Fredehjem

Bygherrerådgivning. Villabesigtigelser for køb og efterfølgende etablering af bosted for udviklingshæmmede.

 

Jysk børneforsorg Fredehjem

Idéforslag til ombygning af Bostedet Pottemagertoften

 

Horsens Kommune

Bygherrerådgivning. Fysiske udviklingsplaner for Dagnæsskolen, Lundagerskolen og Hovedgaard Skole

 

Jysk børneforsorg Fredehjem

Totalrådgivning. Ombygning og renovering Bostedet Røgelvej 2 i Brabrand.

 

 

 

2017


Odsherred Kommune

Bygherrerådgivning. Bygningsanalyse Herrestrup Skole og Videnscenter,
Daginstitutionen Moselinden og specialbørnehaven Tengslemarken.

 

Horsens Kommune

Bygherrerådgivning. idéoplæg for udbygning af Lundskolen fra 2 til 3 spor.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bygherrerådgivning. Analyse af muligheder for etablering af 2 rums boliger i Birkebo

 

Assens Kommune

Bygherrerådgivning. Nyindretning område for mellemtrin og idéoplæg til ny facade på hovedbygning

 

Randers Kommune

Bygherrerådgivning. Status på skolestruktur og skoleudviklingsplan og økonomi og tidsplan for kommende arbejder.

 

Middelfart Kommune

Totalrådgivning. Om- og tilbygning til Skrillingeskolen 2. etape (specialskole).

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bygherrerådgivning. Vurdering af eventuelle placeringsmuligheder for afdeling af Jobkollegiet.

 

Jysk børneforsorg/Fredhjem

Bygherrerådgivning. Fysisk udviklingsplan for Holmstrupgaard med oplæg til boenhed med 12 boliger.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bygherrerådgivning. Ombygning og indretning af opholdssted i eksisterende bygning Birkebakken.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Totalrådgivning. Projekt for nybygning af 12 2-rumsboliger ved Birkedalen og udbud i totalentreprise i omvendt licitation. I samarbejde med Gjøde & Povlsgaard Arkitekter.

 

Assens Kommune

Bygherrerådgivning. Fysiske udviklingsplaner for Tallerupskolen og Tommerup Skole.

 

Kolding Kommune

Bygherrerådgivning. Fysisk udviklingsplan for udbygning af Dalby Skole fra 2 til 3 spor, klubfaciliteter til Dalby Idrætsforening og udbygning af Vonsild Skole fra 2 til 3 spor.

 

Odsherred Kommune

Bygherrerådgivning. Bygningsanalyse, fysisk og pædagogisk udviklingsplan for Nord- og Sydskolens 9 afdelinger.

 

Kolding Kommune

Bygherrerådgivning. Fysisk udviklingsplan for Marielundskolen (specialskole)

 

Horsens Kommune

Bygherrerådgivning. Analyser og oplæg til udviklingsplaner for Hovedgaard Skole, Egebjerg Skole og Østbirk Skole.

 

Randers Kommune

Bygherrerådgivning. Udarbejdelse af revideret udviklingsplan for Hornbæk Skole.

 

 

 

2016 Randers Kommune

Bygherrerådgivning. Udbud Havndal Børneby i totalrådgivning.

 

Rebild kommune
Bygherrerådgivning. Moderniseringsplaner for skoler og daginstitutioner.

 

Middelfart Kommune
Totalrådgivning. Om- og tilbygning til Skrillingeskolen 1. etape (specialskole), herunder etablering af aflastningsenhed.

 

Bostedet Elmebo

Bygherrerådgivning. Skitseforslag for om- og tilbygning af bostedet Elmebo

 

Middelfart Kommune

Bygherrerådgivning. Revision af fysisk udviklingsplan for folkeskolerne.

 

Assens Kommune

Bygherrerådgivning. Fysiske udviklingsplaner for Glamsbjerg Skole og Tommerup Skole.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Totalrådgivning. Projekt for nybygning af 12 2-rumsboliger ved Egebæksvej
og udbud i totalentreprise i omvendt licitation.

 

Randers Kommune

Bygherrerådgivning. Status på skolestruktur og skoleudviklingsplan og økonomi og tidsplan for kommende arbejder.

 

Kolding Kommune

Bygherrerådgivning. Skolestrukturanalyse.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bygherrerådgivning. Skitseforslag for indretning af afdeling til selvskadere i Birkebakken.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bygherrerådgivning. Ideforslag og udviklingsprojekt for Inklusionskollegie ved Diakonhøjskolen.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Renoveringsplan for Elevkollegiet.

 


 

2015


Kolding Kommune
Bygherrerådgivning og projekt for Integrering af specialskolen Parkskolen
i Bakkeskolens fysiske rammer.

 

Randers Kommune
Bygherrerådgivning EU-udbud totalrådgivning Hobrovejens Skole.

 

Middelfat Kommune

Bygherrerådgivning udbud totalrådgivning Ejby Skole

 

Viborg Kommune

Revision udviklingsplan for Hammershøj Skole og daginstitution

 

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Udviklingsplan og idéoplæg Birkebakken

12 boliger for udviklingshæmmede og opholdssted for 10 bøn og unge

 

Randers Kommune

Bygherrerådgivning og idéforslag til Børneby ved Havndal Skole

 

Middelfart Kommune
Idéprojekt for samling af specialskolen Skrillingeskolen med afd. Bøgelund

 

Viborg Kommune
Bygherrerådgivning i forbindelse med samling af Overlund Skole og specialskolen
Rosenvænget i og ved Mercantec´s bygninger på Vinkelvej 20.

 

Horsens Kommune
Bygherrerådgivning revision af skoleudbygningsplanen og scenarier
skolestruktur.

 

Haderslev Kommune
Bygherrerådgivning lokalisering og byggeprogram for ny daginstitution i Gram

 

Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Bygherrerådgivning specialinstitution ved Egebæksvej. Udstykning og
skitseforslag.

 

Syddjurs Kommune
Opdatering af de fysiske rammer for specialcenter Syddjurs – Pindstrupskolen.

 

Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Bygherrerådgivning og bygherretilsyn totalentreprise administrationsbygning ved
Holmstrupgård.

 

Larsen Ejendomme
Skitseforslag Elevator og indretning af lejligheder i tagetage Harald Jensens
Plads 5

 

Middelfart Kommune
Idéoplæg til udeværksted og udendørs undervisningsområde ved Skrillingeskolen.


 

2014


Middelfart Kommune
Bygherrerådgivning EU udbud totalrådgivning Nr. Aaby Skole

 

Middelfart Kommune
Bygherrerådgivning udbud af totalrådgivning Anna Trolles Skole

 

Haderslev Kommune
Dispositionsforslag og udbud i Totalentreprise nybygning til Skolen ved Stadion

Kolding Kommune
Ungdomsskole og nyt pædagogisk læringscenter ved Vamdrup Skole

 

Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Dispositionsforslag ombygning opholdsstedet Nørresø Børnepension

 

Nordfyns Kommune
Masterplaner for 17 daginstitutioner

 

Viborg Kommune
Revideret udviklingsplan for Finderuphøj Skole

 

Middelfart Kommune
Bygningsarbejder på Vestre Skole

Randers Kommune
Analyser, scenarier og oplæg til ny skolestruktur, de fysiske rammer

 

Haderslev Kommune
Proces for personalearbejdspladser på kommunens skoler

 

Middelfart Kommune
Samlet udviklignsplan for alle kommunens skoler

 

Horsens Kommune
Udviklingsplan for daginstitutionerne i midtbyen

 

Midelfart Kommune
Udviklingsplan for Skrillingeskolen

 

Horsens Kommune
Skoleudbygningsplan for alle kommunens skoler


 

2013

 

Nordfyns Kommune
Proces for personalearbejdspladser på kommunens skoler

 

Syddjurs Kommune
Totalrådgivning ny faglokalebygning Specialcenter Syddjurs

 

Horsens Kommune
Fagværksteder Nim Skole

 

Vejle Fjernvarme
Projektering af ny Central Uhrhøj

 

Kolding Kommune
Revision af de fysiske udviklingsplaner for skolerne og børneområdet

 

Næstved Kommune
Proces for personalearbejdspladser på kommunens skoler

 

Nordfyn Kommune
Om- og tilbygning af Søndersøskolen

 

Viborg Kommune
Fysisk udviklingsplan for alle kommunens skoler

 

Nordfyns Kommune
Masterplan for Sletten Skole og 7 afdelingsskoler

 

Viborg Kommune
Oprettelse af BIM-modeller for alle kommunens skoler

 

Middelfart Kommune
Helhedsplaner og projektudbud for Lillebæltskolen og Vestre Skole.

 

Middelfart Kommune
Helhedsplan og rådgiverudbud af Båring Skole

 

Haderslev Kommune
Helhedsplan og rådgiverudbud af Skolen ved Stadion

 

Horsens Kommune
Helhedsplan og rådgiverudbud af Børneenheden Søndermark

 

Nordfyns Kommune
Masterplan for 5 folkeskoler


 

2012

 

Kolding Kommune
Helhedsplan for pædagogisk central på Dronning Dorotheaskolen

 

Vallensbæk Kommune
Fysisk helhedsplan for Pilehaveskolen

 

Vallensbæk Kommune
Om- og tilbygning af Egholmsskolen

 

Frederikssund Kommune
EU rådgiver- og totalentrepriseudbud – Ådalens Skole

 

Haderslev Kommune
Anlægsanalyse – Ny skole i sydbyen

 

Herning Kommune
Konkurrenceforslag til Snejbjerg Skole / Vundet med Kjær & Richter

 

Kolding Kommune
Opdatering af fysisk udviklingsplan for børneområdet

 

Randers Kommune
Opdatering af skoleudviklingsplan

 

Helsingør Kommune
Konkurrenceforslag til ny midtbyskole med PLH Arkitekter

 

Horsens Kommune
Fysisk udviklingsplan for Østbirk Skole

 

Vallensbæk Kommune
Idéforslag til fremtidens borgerhus

 

Kolding Kommune
Analyse af Dalby Skole

 

Syddjurs Kommune
Byggeprogram og totalentrepriseudbud af ny materielgård

 

Frederikssund Kommune
Helhedsplan Ådalens Skole

 

Haderslev Kommune
Totalentrepriseudbud og rådgiverudbud af Lagoniskolens to afdelinger

Rebild Kommune
Visionsplan for Terndrup Skole, Idrætscenter og Tandpleje

 

Rebild Kommune
Skitseforslag til ny daginstitution i Øster Hornum

 

Fredensborg Kommune
Projektering af ny hovedindgang på Nivå Skole

 

Vallensbæk Kommune
Fysisk udviklingsplan for Egholmskolen og Pilehaveskolen

 

Kolding Kommune
Byggeprogram for Kolding Sundhedscenter


 

2011

 

Horsens Kommune
Analyse 2 skoler

 

Kolding Kommune
Udviklingsplan for Socialområdet

 

Middelfart Kommune
EU Rådgiverudbud af om- og tilbygning af Gelsted Skole

 

Frederikssund Kommune
Rådgiverudbud af nybygning til Falkenborgskolen

 

Guldborgsund Kommune
Konkurrenceforslag til Nørre Alslev Skole

 

Syddjurs Kommune
Opførelse af nyt dagplejehus i totalentreprise

 

Haderslev kommune
Skitseforslag til ny daginstitution i Hammelev

 

Aabenraa Kommune
Konkurrenceforslag til Tinglev Skole

 

Kolding Kommune
Anlægsanalyse af idrætshaller

Næstved Kommune
Helheds- og moderniseringsplan for kommunens folkeskoler

 

Assens Kommune
Idéoplæg ny daginstitution Haarby

 

Kolding Kommune
Om- og tilbygning af Kongeåens Børnehave

 

Horsens Kommune
Analyse af 4 midtbyskoler

Kolding Kommune
Ombygning af Børnehaven Åkanten

Syddjurs Kommune
Udvidelse af Pindstrupskolen, Specialcenter Syddjurs

 

Kolding Kommune
Revision af udviklingsplan for to daginstitutioner

 

Furesø Kommune
Etablering af tandklinik på plejehjemmet Ryetbo

 

Kolding Kommune
Programoplæg sundhedscenter ved Kolding Sygehus


 

2010

 

Kolding Kommune
Fysisk udviklingsplan for Dyrehaveskolen og Parkskolen

 

Frederikssund Kommune
Skitseforslag til ny hovedbygning på Falkenborgskolen

 

Kolding Kommune
Om- og tilbygning af Kongeåskolen til 3-sporet indskolingsskole

 

Københavns Kommune
Inventarprojekt for Tagensbo Skole med Kjær & Richter

 

Frederikssund Kommune
Inventarprojekt for Falkenborg og Marienlyst skoler

 

Silkeborg Kommune
Konkurrenceforslag til ny daginstitution i Sorring med Kjær & Richter

 

Horsens Kommune
Fysisk udviklingsplan for Nim Skole og Torsted Skole

 

Frederikssund Kommune
Marbækskolen – rådgiverudbud


Faxe Kommune
Konkurrenceforslag til Haslev ny Skole med Kjær & Richter

 

Frederikssund Kommune
Ny multihal på Marienlystskolen – Projekt for udbud i totalentreprise

 

Syddjurs Kommune
Til- og ombygning for ny SFO på Mørke Skole

 

Syddjurs Kommune
Til- og ombygning for ny SFO på Ådalsskolen

 

Århus Kommune
Visionsplan for Åby Skole og Engdalskolen

 

Haderslev Kommune
Hammelev Skole – Projekt og udbud for om- og tilbygning i totalentreprise

 

Furesø Kommune
Ombygning  for samling af de kommunale tandklinker


 

2009

 

Furesø Kommune
Lyngholmskolen – Opdatering af naturfagslokaler

 

Århus Kommune
Helhedsplan for videre udbygning af Lisbjerg Skole

 

Horsens Kommune
Hatting Skole – projekt og udbud for om- og tilbygning i totalentreprise

 

Fredensborg Kommune
Byggeprogram og totalentrepriseudbud for ny 2-sporet skole på Vilhelmsro

 

Frederikssund Kommune
Udbygningsplaner og udbud for Falkenborgskolen og Marienlystskolen

 

Haderslev Kommune
Skitseforslag til udvidelse af Hammelev Børnehave

 

Vallensbæk Kommune
Tilbygning børneinstitution Vejlegårdsparken

 

Herning Kommune – Totalentreprisekonkurrence
Ny Tjørring Skole i samarbejde med Kjær og Richter

 

Kolding Kommune
Revision af de fysiske udviklingsplaner for børneområdet og folkeskolerne

 

Stenløse Privatskole
Udviklingsplan samt om- og tilbygning 1. etape

 

Frederikssund Kommune
Modernisering og renovering af Marbækskolen

 

Furesø Kommune
Køkkenundersøgelse i 5 børnehaver

 

Undervisnings-, Velfærds- og Finansministeriet samt KL
Udredningsrapport om tidssvarende byggeri og funktionalitet på folkeskoleområdet
Udredningsrapport om tidssvarende byggeri og funktionalitet på daginstitutionsområdet

 

Rebild Kommune
Revision af udviklingsplan for Bavnebakkeskolen

 

Kolding Kommune
Revision af udviklingsplan for fritid- og idrætsområdet

 

Kolding Kommune
Bygherrerådgivning i forbindelse med nyt sundhedscenter

 

Vejen Kommune
Udviklingsplan for Ungdomscenter og 10. klassecenter

 

Århus Kommune
Udviklingsplan for nyt 10. klassecenter

 

Århus Kommune
Udviklingsplaner for Kragelundskolen og Skovvangsskolen


 

2008

 

Assens Kommune
Samlet udviklingsplan for 34 daginstitutioner, 15 folkeskoler og sports- og fritidsfaciliteter

 

Middelfart Kommune
Udviklingsplaner for 11 folkeskoler og 1 specialskole

 

Århus Kommune
Skitseforslag til ny midtbyskole i Århus

 

Århus Kommune
Bygningsanalyse af N.J. Fjordsgade Skole og Læssøesgades Skole

 

Viborg Kommune
Om- og tilbygning af Børnehaven Rørsangervej


Københavns Kommune
Om- og tilbygning af Tagensbo Skole i forbindelse med skolesammenlægning
Pædagogisk arkitekt i samarbejde med arkitektfirmaet Kjær & Richter og Bascon

 

Rebild Kommune
Udviklingsplaner for 15 folkeskoler

 

Frederikssund Kommune
Udviklingsplan for 5 skoler i Frederikssund

 

Vallensbæk Kommune
Skitseprojekt for om- og tilbygning af daginstitutionen Løkkebo

 

Furresø Kommune
Ombygning af eksist. SFO til børnehave og vuggestue

 

Frederikssund Kommune
Sammenlægning af to skoler i Jægerspris

 

Kolding Kommune
Udviklingsplan for Harte Specialskole

 

Haderslev Kommune
Udviklingsplaner for 26 skoler og 3 specialskoler

 

 

2007


Horsens Kommune
Fysisk udviklingsplan for 21 folkeskoler og 3 specialskoler

 

SILM Fonden
Fyns Gaia Skolen i Odense, ny Friskole

 

Rebild Kommune
Program og udbud i projektkonkurrence af nyt bibliotek og kulturhus

 

Viborg Kommune
Fysisk udviklingsplan for 76 daginstitutioner

 

Randers Kommune
Fysisk udviklingsplan for 25 folkeskoler og 3 specialskoler

 

Kolding Kommune
Fysisk udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet

 

Hedensted Kommune – i samarbejde med Kjaer & Richter
Juelsminde Skole sidste etape, om- og nybygning til indskoling

 

Frederikssund Kommune
Overordnede udviklingsplaner for 3 folkeskoler

Næstved Kommune
Fysisk udviklingsplan for 71 daginstitutioner

 

Vallensbæk Kommune
Tagrenovering på Pilehaveskolen

 

Holbæk Kommune
Ombygning og modernisering af Østre Skole

 

Vallensbæk Kommune
Egholmskolen, nybygning mellemtrin, klub og multiværksteder

 

Vallensbæk Kommune
Indskolingsafdeling og naturfagslokaler på Pilehaveskolen

 

Vallensbæk Kommune
Byggeprogram for 36 plejeboliger og daghjem for demente


 

 

2006

 

Århus Kommune
Ny skole i Lisbjerg – vundet i totalentreprisekonkurrence
samarbejde med arkitektfirmaet Kjær & Richter og Bascon

 

Næstved Kommune
Fysisk udviklingsplan for 25 folkeskoler i Næstved

 

Randers Kommune
Udviklingsplan for Hornbæk Skole

 

Kolding Kommune
Fysisk udviklingsplan for 67 daginstitutioner

 

Værløse Kommune
Udbygning klasselokaler ved Syvstjerneskolen

 

Kolding Kommune
Fysisk udviklingsplan for 28 folkeskoler

 

Karlebo Kommune
Helhedsplan og ombygning af Holmegårdskolen

 

Værløse Kommune
Byggeprogram for totalentreprisekonkurrence Søndersøskolen

 

Næstved Kommune
Ny Maglebjerg Skole – Program og skitseforslag
Pædagogisk arkitekt i samarbejde med arkitektfirmaet Kjær & Richter

 

Horsens Kommune
Slotsskolen – byggeprogram totalentreprisekonkurrence

 

Støvring Kommune
Revision udbygningsplan for Bavnebakkeskolen

 

Århus Kommune
Udviklingsplan for Hasle Skole

 

Bjerringbro Kommune
Ny udskolingsafdeling ved Rødkærsbro Skole

 

Vallensbæk Kommune
Ombygning rådhuset til ny Borgerservice og Jobcenter


 

2005

 

Kolding Kommune
Nyindretning naturfagslokaler Bakkeskolen og Bramdrup Skole

 

Christiansfeld Kommune
Udbygningsplan for Tyrstrup Skole.

 

Værløse Kommune
Kombibibliotek ved og udbygning af Hareskov Skole

 

Vallensbæk Kommune
Udbygningsplaner for Pilehaveskolen og Egholmskolen.

 

Horsens Kommune
Udbygningsplaner og udbud i Totalentreprise for Lundskolen og Torstedskolen

 

Randers Kommune
Udbygningsplan for Hadsundvejens Skole

 

Støvring Kommune
Fysisk udviklingsplan for 9 daginstitutioner

 

Kolding Kommune
Ombygning af specialskolen Parkskolen

 

Juelsminde Kommune
Udviklingsplan og udbud af rådgiverydelser for Stouby Skole

 

Kolding Kommune
Revideret strategiplan for Lyshøjskolen

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Om- og tilbygning af Trongårdskolen


 

2004

 

Horsens Kommune
Revision af skoleudbygningsplanen vedr. 3 folkeskoler.

 

Næstved Kommune
Revision af skoleudbygningsplanen, 12 folkeskoler.

 

Hinnerup Kommune
Udbygning Præstemarkskolen til 3 spor.

 

Støvring Kommune
Revision af skoleudbygningsplanen, 7 folkeskoler

 

Værløse Kommune
Om- og tilbygning Syvstjerne MiniSkole (3 sporet indskolingsafdeling)

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Virum Skole – helhedsplan, ny indskoling og faglokalerenovering

 

Hinnerup Kommune
Udbygning Haldum Hinnerupskolen, 2. etape

 

Juelsminde Kommune – Underrådgiver
Juelsminde Skole, udbygning 3. etape

 

Værløse Kommune
Revision og opfølgning skoleudbygningsplan

 

Vamdrup Kommune
Om- og udbygning Vester Vamdrup Skole, 2. etape

 

Haderslev Kommune
Udbygning Starup Skole

 

Vallensbæk Kommune
Udbygning af Vallensbæk Skole

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Helhedsplan Trongårdskolen samt projektering af 3-sporet indskolingsafdeling, mellemtrin og renovering af faglokaler


 

2003

 

Juelsminde Kommune
Hornsyld Skole – Helhedsplan og udbud rådgivning

 

Korsør Kommune
Vemmelev Skole – projektforslag udbygning

 

Korsør Kommune
Tårnborg Skole – projektforslag udbygning

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Udbygningsplan for Lundtofteskolen, projektering 3-sporet indskolingsafdeling

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Hummeltofteskolen – specialklasseafdeling for autister

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Fuglsanggårdskolen – specialcenter & musikafdeling

 

Horsens Kommune
Idéoplæg til ombygning specialklassebygning med SFO

 

Juelsminde Kommune – Underrådgiver
Juelsminde Skole, udbygning 2. etape

 

Korsør Kommune
Udviklingsplaner for kommunens 4 folkeskoler

 

Værløse Kommune
Pædagogisk servicecenter i tidligere svømmesal

 

Bjerringbro Kommune
Udbygning Bøgeskovskolen, 2. etape

Hinnerup Kommune

Ombygning Korsholm Skole 2. etape

 

Bjerringbro Kommune
Udbygning Rødkærsbro Skole – kombibliotek og naturfagslokale


 

2002


Støvring Kommune
Renoverings- og moderniseringsplan for kommunens 7 folkeskoler

 

Hinnerup Kommune
Udbygning Haldum-Hinnerup Skolen, 1. etape

 

Hinnerup Kommune
Udbygning Præstemarkskolen, 3. etape

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Om- og tilbygning til specialskolen Sorgenfriskolen

 

Ålborg Kommune
Samlet plan for „Fleksible læringsmiljøer“ på kommunens 37 folkeskoler

 

Kjellerup Kommune
Udarbejdelse af program for projektkonkurrence til nyt Bibliotek og kulturhus
samt udskolingsafdeling ved Kjellerup Skole

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Engelsborgskolen, udbygning til 4 spor og projekt 1. etape

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Hummeltofteskolen, udbygning til 3 spor, projektering udskolingsafdeling

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Arkitektkonkurrence Taarbæk Skole – Fagdommer

 

Vamdrup Kommune
Udbygning af Vester Vamdrup Skole

 

Haderslev Kommune
Revideret udviklingsplan og projektering 1. etape for udbygning af Sct. Severin Skole

 

Lunderskov Kommune
Udviklingsplan for Kongsbjergskolen


 

2001

 

Værløse Kommune
Projektforslag Lille Værløse Skole til udbud i totalentreprise

 

Værløse Kommune
Faglokalerenoveringer på Syvstjerneskolen og Søndersøskolen

 

Brøndby Kommune
Udviklingsplan for Brøndbyvester skole

 

Brøndby Kommune
Udviklingsplan for Brøndby Strandskole

 

Næstved Kommune
Udviklingsplan for Lindebjergskolen

 

Hinnerup Kommune
Om- og tilbygning til Bakkehuset ved Præstemarksskolen

 

Juelsminde Kommune
Om- og tilbygning Juelsminde Skole, vundet i samarbejde med Kjær & Richter

 

Bjerringbro Kommune
Ny udskolingsafdeling for 10 klasser ved Bøgeskovskolen

 

Bjerringbro Kommune
Nyt 2-sporet indskolingsafsnit og SFO ved Rødkærsbro Skole


 

2000

 

Hinnerup Kommune
Ombygning af Kærhuset, Præstemarkskolen til indskoling/SFO

 

Horsens Kommune
Skoleudbygningsplan for 12 folkeskoler i Horsens

 

Kolding Kommune
Strategiplan for opdatering af 46 daginstitutioner

Kolding Kommune

Revision af skoleudbygningsplan for 16 folkeskoler og Handlingsplan for skoleudbygning 2002-2005

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Udbygning Kongevejens Skole fra to til tre spor

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Indretning af fritidsklub og indskolingsafsnit på Virum Skole

 

Københavns Kommune – Underrådgiver for RIA
Projektforslag til udbygning af Kildevældsskolen til 4 spor

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Ny Indskolingsbygning/ombygning til udskoling på Fuglsanggårdskolen
Vundet i samarb. med DAI-gruppen

 

Værløse Kommune
Til- og ombygning Egeskolen Indretning for miniklub

 

Bjerringbro Kommune
skoleudbygningsplan – 6 folkeskoler

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Om- og tilbygning til Lindegårdsskolen

 

Hinnerup Kommune
Om- og tilbygning til Korsholm Skole

 

Skagen Kommune
Om- og udbygning af Ankermedets Skole

 

Bjerringbro Kommune
Lokalplan for et byområde i Rødkærsbro


 

1999

 

Randers Kommune
Skoleudbygningsplan -12 folkeskoler

 

Kjellerup Kommune
Ombygning til fælleslokaler indskoling/SFO, Thorning Skole

 

Hinnerup Kommune
Revision af skoleudbygningsplan – fire folkeskoler

 

Værløse Kommune
Revision af skoleudbygningsplan – fire folkeskoler

 

Kjellerup Kommune
Revision af skoleudbygningsplan – fire folkeskoler.

 

Sejlflod Kommune
Skoleudbygningsplan – fem folkeskoler.

 

Roskilde Kommune
Revision af skoleudbygningsplan – 10 folkeskoler

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Udviklingsplan for Lindegårdsskolen

 

Lyngby-Taarbæk Kommune
Revision af udviklingsplan for Kongevejens Skole

 

Roskilde Kommune
Om- og tilbygning til Lynghøjskolen, indskoling/SFO

 

Københavns Kommune
Ombygning af/til indskolingsafd., Kildevældsskolen Østerbro

 

Kolding Kommune
Udviklingsplaner for 12 plejehjem/plejecentre

 

Hinnerup Kommune
Byggeprogram for 1. etape af udvidelse til Korsholm Skole

 

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.