VORES ARBEJDE

Udvalgte Referencer

Byggeprogrammer

Bygherrerådgivning

Tegnestuen medvirker løbende ved udarbejdelse af byggeprogrammer for nye skoler – bl.a. har tegnestuen udarbejdet byggeprogram for Slotsskolen i Horsens og Vilhelmsro Skole i Fredensborg. (Se PDF)

Savannen - Ny daginstitution i Sorring

Totalentreprisekonkurrence - 2. præmie

Tegnestuen har i samarbejde med Kjær & Richter og MTHøjgaard lavet forslag til ny daginstitution i Sorring. Forslaget fik 2. præmie. (Se PDF)

Multihaller Frederikssund Kommune

Totalrådgivning

Tegnestuen har tegnet to multihaller til hhv. Falkenborgskolen og Marienlystskolen i Frederikssund Kommune.  (Se PDF)

Faglokaler

Totalrådgivning

Tegnestuen har indrettet en lang række faglokaler – dels i forbindelse med større tilbygninger samt ved nyindretning og ombygning af eksisterende lokaler. På linket præsenteres to faglokaleprojekter.  (Se PDF)

Kongeåskolen - Om- og tilbygning

Totalrådgivning

Projektet omhandler om- og tilbygning af Kongeåskolen til ny 3-sporet indskolingsskole for 0.- 3.- årgang  (Se PDF)

Ådalsskolen - Om- og tilbygning SFO

Totalrådgivning

Projektet omhandler om- og tilbygning af nyt SFO-og indskolingsområde for ca. 120 børn samt 30 førskole-børn.  (Se PDF)

Mørke Skole - Tilbygning SFO

Totalrådgivning

Projektet omhandler tilbygning af nyt SFO-område for ca. 100 børn samt 30 førskole-børn.  (Se PDF)

Hammelev Skole - Udbygning til 2 spor

Totalrådgivning

Projektet omhandler til- og ombygning af Hammelev Skole til en kapacitet svarende til op til 2 spor fra 0. til og med 6. klasse. Herunder nyt skoletorv, PSC, faglokaler, mellemtrinsområde samt personale og administrations- faciliteter.  (Se PDF)

Hattingskolen - Mellemtrin, PSC og Skoletorv

Totalrådgivning

Tilbygning i to etager med nyt afdelingsområde for mellemtrinnet (4. – 6. årgang) samt pædagogisk servicecenter. Bygningen organiseres med klasselokaler og pædagogisk servicecenter omklring et centralt skoletrov, der kan fungere som skolens fælles samlingsrum og kantine indrette med scene og skolebod samt opholds- og gruppearbejdspladser.  (Se PDF)

Inspirationskatalog - daginstitutioner og folkeskoler

Pædagogisk arkitekt

For at understøtte kommunernes lokale udmøntning af kvalitetsfonden, har regeringen og KL i fællesskab udarbejdet en publikation, der har til formål at hjælpe kommuner, daginstitutioner og skoler med at udpege forhold, man kan være opmærksom på, når man bygger og indretter. 

Tegnestuen har i kraft af sin  ekspertise på dagtilbuds- og skoleområdet bidraget til inspirationskataloget. (Se PDF)

Ny midtbyskole i Århus

Totalrådgivning

Tegnestuen har udarbejdet et overordnet idé-oplæg til ny 4-sporet skole i Århus midtby. De tre bygningsvolumener i forslaget svarer til et samlet etage- areal på ca. 15.000 m2 fordelt på én til tre etager. (Se PDF)

Tagensbo Skole, om - og tilbygning

Totalrådgivning, underrådgiver for Kjær & Richter

Som følge af en skolesammelægning af Bispebjerg Skole og Grundtvigsskolen er det vedtaget at Grundtvigsskolen skal være den fremtidige ramme om den nye Tagensbo Skole. Tegnestuen udarbejder i samarbejde med Kjær & Richter samt Bascon projekt for om- og tilbygning i forbindelse med sammen- lægningen.  (Se PDF)

Børnehaven Rørsangervej

Om - og tilbygning

I forlængelse af den af tegnestuen udarbejde fysiske udviklingsplan for daginstitutionerne i Viborg Kommune fik tegnestuen til opgave at forestå en udbygning af Børnehaven Rørsangervej.  (Se PDF)

Lisbjerg Skole

1. præmie i totalentreprisekonkurence i samarbejde med Kjær & Richter

Tegnestuen har medvirket som pædagogisk konsulent ved udarbejdelsen af vinderprojektet til en ny skole samt byområde i Lisbjerg ved Århus. (Se PDF)

Egholmskolen

Totalrådgivning

Om- og tilbygning af nyt afdelingsområde for mellemtrin og klub er 1. etape af en samlet udbygningsplan for Egholmskolen udarbejdet af tegnestuen. (Se PDF)

Fyns Gaia Skolen

Totalrådgivning

Opførelsen af en ny skole i Seden ved Odense danner grundlag for at skabe en moderne tyrkisk friskole opbygget omkring tidssvarende undervisnings- principper samt rumprogram og værdigrundlag for Fyns Gaia Skolen. (Se PDF)

Østre Skole

Totalrådgivning

Projektet omhandler en opdatering af Østre Skole i Holbæk, så skolen byg- ningsmæssigt honorerer de krav der stilles til moderne undervisning. Idet skol- ens bygninger er kategoriseret som bevaringsværdige, er ombygningen holdt inde for murene, hvor bl.a.  eksisterende tagrum er omdannet til under- visningsrum. (Se PDF)

Trongårdskolen

Totalrådgivning

En ny tilbygning til Trongårdskolen kombineret med en ombygning af en ek- sisterende klassefløj danner tilsammen et nyt indskolingsafsnit med integrere- de SFO faciliteter samt nyt samlet afdelingsområde for mellemtrinnet.(Se PDF)

Rødkærsbro Skole

Totalrådgivning

Nyt indskolingsafsnit i 2002 og afdelingsområde for mellemtrin og udskoling i 2008. Projkterne er udført etapevis som led i fuldførelsen af en samlet skoleud- bygningsplan for Rødkærsbro Skole, udarbejdet af tegnestuen i 2000.(Se PDF)

Ny Maglebjerg Skole

Bygherrerådgivning i samarbejde med Kjær & Richter

Program for ny 3-sporet Skole. 1. etape forventes opført i 2009.  Projektet kan efter behov udbygges i 4 etaper.(Se PDF)

Bøgeskovskolen

Bygherrerådgivning i samarbejde med Kjær & Richter

Projektet er sidste etape i fuldførelsen af en samlet pædagogisk og bygningsmæssig opdatering af Bøgeskovskolen.(Se PDF)

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.